Garantijos

TEFAL/T-FAL* TARPTAUTINĖ RIBOTA GARANTIJA

Šio garantinio laikotarpio metu ir jam pasibaigus šį gaminį remontuoja TEFAL/T-FAL*.
Priedus, eksploatacines medžiagas ir galutinio naudotojo keičiamas dalis galima įsigyti (jei jos parduodamos vietoje) pagal TEFAL/T-FAL interneto svetainėje www.tefal.lt pateiktas sąlygas.

Garantija

TEFAL/T-FAL garantuoja, kad šis gaminys garantiniu laikotarpiu (skaičiuojant nuo pirmosios pirkimo datos ar pristatymo datos) šiose šalyse kaip nurodyta pridėtame šalių sąraše***, bus be medžiaginių ir gamybinių defektų. Tarptautinė gamintojo garantija taikoma visoms sąnaudoms, susijusioms su įrodyto defektinio gaminio atkūrimu į pradines specifikacijas, jį suremontuojant arba pakeičiant bet kokias defektines dalis, įskaitant darbo sąnaudas. TEFAL/T-FAL pasirinkimu vietoj to, kad būtų taisomas gaminys su trūkumais, gali būti pateikiamas lygiavertis arba geresnės kokybės pakaitinis gaminys.Vienintelis TEFAL/T-FAL įsipareigojimas ir jūsų vienintelė teisė pagal šią garantiją – pirmiau minėta remonto arba keitimo operacija.

Sąlygos ir išimtys

TEFAL/T-FAL neįsipareigoja suremontuoti arba pakeisti gaminio, su kuriuo nepateikiamas galiojantis pirkimo įrodymas. Gaminį naudotojas gali atvežti pats arba tinkamai supakuotą atsiųsti registruotu paštu (ar analogiškomis pašto priemonėmis) į TEFAL/T-FAL įgaliotąjį aptarnavimo centrą. Išsamūs kiekvienos šalies įgaliotųjų aptarnavimo centrų adresų duomenys pateikiami TEFAL/T-FAL interneto svetainėje (www.tefal.lt). Taip pat juos galima gauti paskambinus į atitinkamą klientų aptarnavimo centrą, nurodytą pridėtame Šalių sąraše. Siekiant pasiūlyti geriausias paslaugas po pirkimo ir nuolat užtikrinti kliento poreikų patenkinimą, TEFAL/T-FAL gali siųsti apklausas dėl aptarnavimo visiems klientams, kuriems viename iš TEFAL/T-FAL patvirtintų aptarnavimo centrų buvo taisomas ar pakeistas gaminys. Ši garantija taikoma tik tiems gaminiams, kurie įsigyjami ir naudojami buityje. Garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, neatsargumo, TEFAL/T-FAL instrukcijų nesilaikymo, gaminio modifikacijų ar neleistino remonto, taip pat – savininkui netinkamai supakavus gaminį arba kurjeriui jį netinkamai sutvarkius. Ji taip pat netaikoma normaliam susidėvėjimui, eksploatacinių dalių techninei priežiūrai ar keitimui ir toliau nurodytais atvejais:

  • jei naudojamas netinkamo tipo vanduo ar eksploatacinės medžiagos
  • jei pažeidimai arba prasti darbo rezultatai gaunami išskirtinai dėl įtampos ar dažnio, nurodyto ant gaminio ID arba specifikacijoje, nesilaikymo
  • dėl kalkių nuosėdų (jų šalinimo operacijos turi būti atliekamos pagal naudojimo instrukcijas)
  • dėl nelaimingų atsitikimų, įskaitant gaisrą, potvynį ir kt.
  • dėl mechaninio apgadinimo ar perkrovos
  • jei gaminys naudojamas profesionaliai ar komerciniais pagrindais
  • jei pažeidžiama bet kuri gaminio stiklinė ar porcelianinė dalis
  • dėl žaibavimo ar elektros energijos svyravimų
  • gaminio vidun patekus vandens, dulkių ar vabzdžių (išskyrus prietaisus su specialiai vabzdžiams skirtomis funkcijomis)

Įstatymų nustatytos naudotojo teisės

Ši tarptautinė TEFAL/T-FAL garantija neturi įtakos naudotojo teisėms, kurios jam gali būti numatytos pagal įstatymus, be to, tokių teisių negalima atmesti ar apriboti, įskaitant ir teises atžvilgiu mažmenininko, iš kurio naudotojas įsigijo gaminį. Šioje garantijoje pateikiamos specifinės naudotojo teisinės teisės. Be jų naudotojas gali turėti kitų, konkrečioje valstijoje ar šalyje galiojančių teisinių teisių. Naudotojas gali savo nuožiūra nuspręsti, kaip naudotis tokiomis teisėmis.

** * Jei gaminys įsigyjamas vienoje sąraše pateiktoje šalyje ir naudojamas kitoje, taikoma naudojimo šalies tarptautinės TEFAL/T-FAL garantijos trukmė, net jei gaminys įsigytas sąraše pateiktoje šalyje, kurioje galioja kitokia garantijos trukmė. Jei gaminį vietoje pardavė ne TEFAL/T-FAL, remonto procedūra gali užtrukti. Jei gaminys naujoje šalyje neremontuojamas, tarptautinė TEFAL/T-FAL garantija apsiriboja panašaus arba alternatyvaus gaminio pakeitimu panašiomis sąnaudomis (jei įmanoma).

* TEFAL buitiniai prietaisai kai kuriose vietovėse, pavyzdžiui JAV ir Japonijoje, žymimi prekės ženklu T-FAL. TEFAL ir T-FAL yra registruoti ”Groupe SEB” prekės ženklai. Prašome saugoti šį dokumentą, norint pateikti garantinį ieškinį.

Norėdami prenumeruoti mūsų naujienlaiškį - spauskite čia!

Tai vienintelis būdas sužinoti apie reklamines kampanijas.

Sulenkti Išplėsti

Nustatykite ir išbandykite

Atsisiųskite HomeARound programėlę ir išbandykite produktą.

Tefal HomeARound logo

Tefal HomeARound