Pagrindinis puslapis
Slapukai ir privatumo politika

Slapukai ir privatumo politika

Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos

1. PREAMBULĖ

Šiose Bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose pateikiama informacija apie „Groupe SEB“ įmonių teikiamų interneto svetainių ir programų naudojimo taisykles bei jūsų asmens duomenų tvarkymo taisykles.


Sąvoka „Groupe SEB“ reiškia visas įmones, tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančias „Groupe SEB Polska Sp. z o. o.“, kurios registruotoji buveinė yra adresu Gdański Business Center Building D, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, Poland, Lenkijos komercinio registro numeris (KRS) 0000103545.

 

Informaciją apie konkretų „Groupe SEB“ subjektą, atsakingą už jūsų naudojamą interneto svetainę, rasite atitinkamos interneto svetainės Teisiniame pranešime.


„Groupe SEB“ įmonėms priklauso įvairūs prekių ženklai, įskaitant TEFAL (arba T-FAL, priklausomai nuo šalies), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Groupe SEB“ ir jos prekių ženklus, apsilankykite www.groupeseb.com.


Šios Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos gali būti papildytos konkrečioje interneto Svetainėje taikomomis konkrečiomis Sąlygomis ir nuostatomis.

 

2. APIBRĖŽIMAI

Ką reiškia šie terminai?

 

Atsiliepimas
Tai jūsų nuomonė apie mūsų produktus, taip pat susijusios nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuos paskelbėte Svetainėje ir kurie matomi visiems vartotojams.


Naudojimo sąlygos
Tai šios Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos, apibrėžiančios Svetainės naudojimą.


Sąlygos
Tai Svetainėje pasiekiamų prekių ir paslaugų Bendrosios pardavimo sąlygos.


Komentaras (-ai)
Tai bet kokie pranešimai, tekstai, vaizdo įrašai ir nuotraukos, išskyrus apžvalgas, kuriuos paskelbėte Svetainėje ir kurie matomi visiems vartotojams.


Turinys
Tai bet kokie garso ir vaizdo failai, taip pat nuotraukos, tekstai, informacija, duomenų bazės, prekės ženklo koncepcijos, logotipai, techniniai ir grafiniai sprendimai, išvaizda, struktūra ir bet kokios kitos intelektinės nuosavybės teisės ar kitų dabartinių ar būsimų įstatymų saugomos ar neapsaugotos funkcijos, kurias mes paskelbėme Svetainėje arba pateikėme jums per Svetainę.


Slapukai
Tai tekstiniai failai, kurie leidžia identifikuoti jus kaip klientą ir saugoti informaciją apie jūsų parinktis (pvz., kalbos pasirinkimą) bei informaciją apie jūsų apsilankymus Svetainėje (įskaitant spustelėjimų srauto duomenis). Šis terminas apima ir slapukus, ir kitas stebėjimo technologijas.


Duomenys
Tai asmens duomenys, kuriuos renkame per Svetainę, t. y. jus tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuojanti informacija.


Prekės ženklas (-ai)
Tai prekės ženklai, logotipai ir kiti pavadinimai, priklausantys „Groupe SEB“ įmonėms.


Mes, mūsų, mus
Tai „Groupe SEB“ įmonė arba įmonės, nurodytos Svetainės Teisiniame pranešime.


Paslauga (-os)
Tai visos (kartu arba atskirai) susijusios paslaugos ir funkcijos, kurias mes už atlygį arba nemokamai siūlome Svetainėje.


Svetainė
Reiškia (atitinkamai) šią Svetainę.


Jūs, jūsų
Tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, lankantis ar peržiūrintis Svetainę privačiais ar profesiniais tikslais.

 

3. INTERNETO SVETAINĖJE SIŪLOMOS GALIMYBĖS

Sutikimas su Naudojimo sąlygomis ir jų pakeitimas

Naudodamiesi Svetaine, jūs sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis ir kitomis toliau išdėstytomis nuostatomis, galiojančiomis jūsų naudojimosi Svetaine dieną.


Jei nesutinkate su bet kuria iš Naudojimo sąlygų, prievolių ar nuostatų, prašome nesinaudoti Svetaine. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pilnai ar iš dalies keisti Svetainę ir Naudojimo sąlygas.


Mūsų Svetainėje teikiamos paslaugos yra skirtos naudoti 18 metų sulaukusiems ir vyresniems asmenims. Mes nerenkame ir nenaudojame nepilnamečių asmenų siunčiamų duomenų.


Kaip galima naudotis Svetaine?

Mes suteikiame jums neišimtinę ir neperleidžiamą teisę naudoti Svetainės Turinį tik tam, kad galėtumėte naudotis Svetaine vadovaujantis Naudojimo sąlygomis.


Tokiu būdu jūs sutinkate laikytis Naudojimo sąlygų ir taikomų teisės aktų.

 

Visų pirma, jūs įsipareigojate:

 • Naudotis Svetaine sąžiningai ir pagal paskirtį;
 • Susilaikyti nuo visos Svetainės arba jos dalies kopijavimo, atgaminimo, reklamavimo, dalijimosi pagal licenciją, platinimo, priskyrimo, modifikavimo ar vertimo, taip pat nuo šiais veiksmais pagrįstų išvestinių darbų kūrimo, dekompiliavimo ar atvirkštinės inžinerijos priemonių naudojimo, pažeidžiant jų vientisumą arba bandant išgauti šaltinio kodą;
 • Susilaikyti nuo čia pateikto Turinio apsaugos funkcijų ar taisyklių apėjimo ar išjungimo;
 • Nenaudoti virusų, robotų, programinės įrangos ar paprogramių, siekiant sutrikdyti Svetainės veikimą ar kitų asmenų naudojimąsi Svetaine;
 • Naudojantis Svetaine nepublikuoti ar neskelbti klaidingos ar klaidinančios informacijos;
 • Neapsimetinėti kitais žmonėmis;
 • Nerinkti informacijos iš kitų vartotojų, siekiant siųsti jiems komercinius pasiūlymus ar panašią informaciją ir skelbti ją adresų sąrašuose.

Kalbant apie komentarų ir nuomonių kūrimą ir publikavimą, jūs privalote:

 • Visuomet rodyti deramą pagarbą kitiems vartotojams;
 • Neskelbti komentarų ar nuomonių, pažeidžiančių mūsų ar trečiųjų šalių teises, įskaitant, visų pirma, intelektinės nuosavybės teises;
 • Neskelbti nuomonių ar komentarų, kurie gali būti laikomi, inter alia, nusikaltimo kurstymu ar įvykdymu, smurtinio, įžeidžiančio, žalingo, šmeižikiško, rasistinio ar revizionistinio turinio, taip pat turinio, palaikančio karo nusikaltimus, susijusio su neteisėtų prekių ir paslaugų pardavimu, remiančio terorizmą, kurstančio žmogžudystę ar kurstančio savižudybę, pornografinio ar pedofiliško turinio arba turinio, kuris bet kokiu būdu pažeidžia bet kurios šalies ar teritorijos saugumą ar vientisumą, platinimu;
 • Nenaudoti Svetainės, siekiant reklamuoti savo svetainę ar programą, taip pat siekiant teikti nepageidaujamą komercinę informaciją (vadinamąjį šlamštą).

4. KAS YRA SVETAINĖJE PASKELBTO TURINIO SAVININKAS?

Turinys

Mūsų teisės

Svetainės turinys ir su juo susijusios teisės yra „Groupe SEB“ nuosavybė. Tai apima, bet neapsiriboja, prekių ženklus, dizainą, išvaizdą, struktūrą, koncepcijas, techninius ir grafinius sprendimus, duomenų bazes, programinę įrangą ir jų šaltinio kodus, taip pat minėtų elementų tarpusavio padėtį ir išdėstymą, sudarančius Svetainę ir Paslaugas arba Svetainės ir Paslaugų pagrindą, arba perduodamus per Svetainę ir Paslaugas, arba pateikiamus per Svetainę ir Paslaugas.


Visos Svetainės ar jos dalies arba Turinio atgaminimas, pritaikymas, modifikavimas, skelbimas, perdavimas, klaidinimas, įtraukimas į kitą svetainę, komercinis naudojimas bet kokiu būdu ir bet kurioje laikmenoje yra draudžiamas, už tai gali būti baudžiama vadovaujantis intelektinės nuosavybės įstatymais ar kitais taikomais teisės aktais.

 

Komentarai ir nuomonės

Jūsų teisės

Jūsų komentarai ir nuomonės yra ir visada bus jūsų nuosavybė.


Jūs patvirtinate, kad turite visas teises į savo komentarus ir nuomones, ypač kad šie komentarai ir nuomonės nepažeidžia trečiųjų šalių teisių.


Informuojame, kad jūsų komentarai ir nuomonės bus įtraukti į mūsų valdomą Svetainės duomenų bazę.


Mūsų teisės

Jūs suteikiate mums šias neišskirtines autorių teises į jūsų komentarus ir nuomones:

 • Teisę atgaminti, keisti, pritaikyti, pateikti ir išversti visus komentarus ar nuomones ar jų dalį bet kurioje esamoje ir būsimoje žiniasklaidos priemonėje, visų pirma bet kokiuose serveriuose ir standžiuosiuose diskuose, bet kokiu formatu ir naudojant bet kokius procesus ar technologijas, žinomus ar nežinomus šiuo metu, bet kokiomis ryšio priemonėmis, visų pirma internetu, įskaitant trečiųjų šalių interneto svetaines, intranetą, spaudinių ar kitų spausdintų laikmenų pavidalu;
 • Teisę sublicencijuoti teises, suteiktas pagal pirmiau nurodytą licenciją, nepriklausomai nuo to, ar už atlygį, ar nemokamai, bet kuriai trečiajai šaliai mūsų nuožiūra, atsižvelgiant į pirmiau nurodytą veiklą.

Pirmiau išdėstytos teisės mums suteikiamos visais komerciniais ir nekomerciniais tikslais per visą taikytino autorių teisių įstatymo galiojimo laiką, pradedant nuo šios dienos, visame pasaulyje.


Pavyzdžiui, mūsų Svetainėje paskelbti komentarai ir nuomonės gali būti atkuriami kartu su jūsų pseudonimu trečiųjų šalių svetainėse, siekiant reklamuoti mūsų produktus.

 

5. ATSAKOMYBĖ

Kas yra atsakingas už nuorodas į kitas svetaines?

Svetainė gali leisti prieigą prie kitų svetainių ar programų per hipersaitus. Kadangi šios svetainės ir programos yra nekontroliuojamos, mes neturime jokios įtakos jų turiniui.


Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, jokiu būdu neatsakome už:

 • Turinį ir paslaugas, prieinamas trečiųjų šalių programose ar interneto svetainėse; arba
 • Duomenų rinkimą ar perdavimą, slapukų įdiegimą ar bet kokį kitą procesą tuo pačiu tikslu, kuris atliekamas pirmiau nurodytose interneto svetainėse ir programose; arba
 • Su duomenų, techninės ir programinės įrangos saugumu ar vientisumu susijusias problemas, kurias galite patirti, ir bet kokias pasekmes bei galimus nuostolius, atsirandančius dėl minėtų trečiųjų šalių svetainių ar programų naudojimo.

Jūsų naudojimuisi trečiųjų šalių programomis ar svetainėmis gali būti taikomos papildomos sąlygos ir nuostatos, kurių mes nekontroliuojame. Todėl bet koks jų naudojimas lieka jūsų pačių rizika.


Kas yra atsakingas už prieigą prie Svetainės?

Negalime garantuoti, kad Svetainėje nėra anomalijų, klaidų ar trikdžių, arba kad tokios anomalijos, klaidos ar trikdžiai gali būti pašalinti. Mes taip pat negalime garantuoti, kad Svetainė veiks be jokių gedimų arba kad ji bus suderinama su visais įrenginiais. 


Svetainė veikia internete, kurio mes nekontroliuojame. Mes neatsakome už Svetainės nepasiekiamumą ar už bet kokius sunkumus atsisiunčiant ar pasiekiant Paslaugas ar Turinį.


Paslauga gali būti nepasiekiama, atliekant techninę priežiūrą, atnaujinimus ir pakeitimus. Jokiu atveju mes neatsakysime už bet kokius prieigos prie Paslaugos sutrikimus, pilnai ar iš dalies susijusius su paslaugos priežiūra, atnaujinimais ar pakeitimais.


Mes pasiliekame teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti prieigą prie visos Svetainės ar jos dalies, įskaitant Turinį ar Paslaugas, be išankstinio įspėjimo ir vadovaujantis teisės aktais. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, mes jokiu būdu neatsakome už Svetainės nepasiekiamumą. Be to, mes pasiliekame teisę laikinai arba visam laikui nutraukti prieigą prie Svetainės, ypač tuo atveju, jei nutraukiama su Svetaine susijusi veikla arba jei iškeliama kolektyvinė bankroto byla.


Jei mes esame traukiami atsakomybėn už nuostolius, nepaminėtus šiose Naudojimo sąlygose, mūsų atsakomybė apsiriboja tik tam tikrais ir faktiškai patirtais tiesioginiais nuostoliais, ir mes jokiu būdu neatsakome už bet kokį pelno praradimą arba netiesioginius ar pasekminius nuostolius.

 

6. PRIVATUMO POLITIKA

 

Jūsų duomenų apsauga mums yra svarbi, todėl parengėme šiuos Privatumo politikos principus, kad paaiškintume klientų duomenų rinkimą, naudojimą, atskleidimą, perdavimą ir saugojimą. Todėl kviečiame atidžiai perskaityti šiuos principus ir, kilus klausimams, susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu: privacy@mail.tefal.lt.

Jūsų duomenų tvarkymo būdas gali kisti priklausomai nuo duomenų rinkimo tikslų. Informacija apie jūsų naudojamos Svetainės duomenų valdytoją pateikiama Teisiniame pranešime.  

 

Kokius duomenis renkame? 

Pateikiant užsakymą mūsų Svetainėje renkame įvairaus tipo informaciją, susijusią su šiais elementais:  

Duomenų tipas Piktograma 
Identifikavimo duomenys (pvz., pavardė, vardas, gimimo data ir (arba) asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, pageidaujama susisiekimo priemonė)  

Informacija apie jūsų namų ūkį (pvz., vaikų skaičius, šeimyninė padėtis) 

Prisijungimo duomenys, slapukai, techniniai duomenys 

Anoniminiai duomenys 

 

Ar šie duomenys yra privalomi? 

Jūs galite naudotis Svetaine neidentifikuodami savęs arba nesiųsdami mums jokių duomenų. Tačiau kai kurios paslaugos ar funkcijos gali būti prieinamos tik paskyrą turintiems vartotojams, jei Svetainėje yra įjungta vartotojo paskyros funkcija. Be to, kai kurie duomenys yra privalomi, siekiant įvykdyti teisinius ar sutartinius reikalavimus. Mes visada tvarkysime jūsų duomenis vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais.  

Tvarkymo pagrindas Atitinkama piktograma

Jūs laisva valia sutinkate su jūsų duomenų tvarkymu 

Mes turime tvarkyti jūsų duomenis, kad įvykdytume savo sutartinius įsipareigojimus 

Teisės aktai reikalauja, kad mes surinktume šiuos duomenis 

Mes tvarkome jūsų duomenis atsižvelgdami į savo teisėtus interesus, kad galėtume nuolat tobulinti savo paslaugas  

 

 

Privalomi duomenys yra pažymėti kaip tokie, kai jie renkami; kiti duomenys yra neprivalomi.  

Jei nenurodysite privalomų duomenų, negalėsite: 

 • naudotis visomis Svetainės paslaugomis ar jų dalimi; 
 • gauti mūsų siūlomų produktų ar paslaugų. 

 

Kodėl renkame jūsų duomenis? 

Tikslai Renkami duomenys Tvarkymo pagrindas

Sukurti vartotojo paskyrą ir vartotojo vardą (tuo atveju, jei Svetainėje įjungtos šios funkcijos).

Rinkti informaciją apie jūsų įpročius, papročius ir elgesį, kad galėtumėte atsiųsti jums individualizuotą informaciją ir pasiūlymus, atitinkančius jūsų pasirinkimus.  

Suteikti jums informaciją arba teikti paslaugą, atitinkančią jūsų buvimo vietą.  

Atsakyti į jūsų paieškas ir informacijos užklausas apie mūsų parduodamus produktus ir paslaugas.

Valdyti visus jūsų užsakymus, pateiktus Svetainėje, ypač išsiųsti ir stebėti užsakytus produktus, spausdinti sąskaitas-faktūras ir apdoroti bet kokius skundus. 

Remiantis įdiegtais slapukais pateikti jums asmeninį turinį ir pasiūlymus Svetainėje, kurie, tikėtina, jus sudomins. Kiekvieno iš šių slapukų įdiegimą galite valdyti bet kuriuo metu, spustelėdami kiekviename Svetainės meniu puslapyje esančią nuorodą. 

Leisti jums savanoriškai pildyti klausimynus, dalyvauti apklausose ar bandymuose, susijusiuose su mūsų produktais ir paslaugomis. 

Leisti savanoriškai dalyvauti žaidimuose ar viktorinose arba gauti kompensacijas ir rėmimo pasiūlymus Svetainėje. 

Suprasti mūsų Svetainės naudojimo būdus ir pagerinti mūsų veiklą naudojant slapukus ir kitas panašias technologijas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Apie slapukus“. 

Atlikti rinkos tyrimus ir analizuoti tendencijas, siekiant pagerinti mūsų produktus ir paslaugas. Mūsų renkamų duomenų formatas nesuteikia mums galimybės identifikuoti jus asmeniškai. Ši informacija bus apdorojama suvestiniu formatu (tai reiškia, kad negalime asmeniškai identifikuoti vartotojų) ir gali būti derinama su kitais suvestiniais duomenimis, susijusiais su kitais vartotojais, ir su kitų mūsų grupės subjektų surinktais duomenimis. 

Valdyti jūsų pašto adresų sąrašo prenumeratą (naujienlaiškis).

Leisti dalintis mūsų Svetainės informacija elektroniniu paštu arba socialiniuose tinkluose. Daugiau informacijos apie bendrinimo socialiniuose tinkluose funkcijas rasite skyriuje „Apie slapukus“. 

Leisti palikti komentarą ar apžvalgą mūsų Svetainėje.  

 

Kas gali pasiekti jūsų duomenis?  

Bet kokie asmens duomenys, kuriuos pateikiate lankydamiesi ir pirkdami mūsų Svetainėje, laikomi konfidencialia informacija. Mes imsimės visų pagrįstų veiksmų, kad apsaugotume informaciją, kurią mes saugome apie jus, nuo netinkamo naudojimo ir praradimo, taip pat nuo neteisėtos prieigos prie jos, jos pakeitimo ir atskleidimo. Jūsų banko ar kredito kortelės informacija mūsų duomenų bazėje nebus įrašyta. Šifruoto duomenų perdavimo bankams kanalo naudojimas garantuoja, kad pirkėjų asmens duomenys ir banko duomenys yra apsaugoti.

 

Su įgaliotais asmenimis jūsų duomenimis dalinamės tik tuomet, kai tai būtina, ir tik su šiomis trečiosiomis šalimis:  

 • mūsų partnerių įmonėmis – tik tuo atveju, jei jūs su tuo sutikote;  
 • mūsų tiekėjais – kad jie galėtų įvykdyti pirmiau aprašytus tikslus arba atlikti užduotį mūsų vardu (įskaitant pardavimų palaikymą, rinkos tyrimus ar klientų aptarnavimą, sąskaitų valdymą, produktų ar paslaugų tiekimą dabar ar ateityje arba prizų dalybas, konkursus ar akcijas); 
 • mūsų įmonės pirkėju – perėmimo atveju; 
 • trečiąja šalimi – kai tai numatyta įstatyme arba galiojančioje teisės aktų nuostatoje, teismo nutartyje ar reglamente, arba jei toks atskleidimas yra būtinas atliekant tyrimą ar procedūrą, nacionalinėje teritorijoje ar kitoje šalyje.  

Galiausiai, vadovaudamiesi teisinėmis nuostatomis (ypač Europos Duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalimi ir to paties reglamento 48 konstatuojamąja dalimi), galime pasidalyti jūsų duomenimis su „Groupe SEB Polska Sp. z o. o.“ vidiniais administraciniais tikslais.  

Jei pirmiau aprašytas perdavimas vyksta į šalį, nepriklausančią Europos Sąjungai, įgyvendinsime jūsų duomenų apsaugos priemones, atitinkančias galiojančius teisės aktus. Panašiai, jei esate už ES ribų, jūsų duomenys bus perduodami ES viduje, kur jie bus tvarkomi vadovaujantis Europos Duomenų apsaugos reglamento teisinėmis nuostatomis.  

 

Kiek laiko saugome jūsų duomenis? 

Mes saugome jūsų duomenis tol, kol tęsiasi komerciniai santykiai, ir tiek laiko, kiek reikia šiose Naudojimo sąlygose nurodytiems tikslams įgyvendinti. Pasibaigus šiam laikotarpiui, mes saugosime jūsų duomenis tik vykdydami savo teisinius ar reguliavimo įsipareigojimus arba kad galėtume nustatyti teisės ar Sutarties įrodymą. 

 

Jūsų teisės į jūsų duomenis 

Kokios jūsų teisės? 

Vadovaudamiesi taikomomis teisinėmis nuostatomis, mes garantuojame jums šias teises:  

Prieigos teisė Teisė ištaisyti

Galite paprašyti pasiekti visus arba dalį savo duomenų. 

Jūs galite paprašyti mūsų ištaisyti visus arba dalį savo duomenų, kurie gali būti netikslūs arba neatnaujinti. 

Teisė ištrinti Teisė prieštarauti

Galite paprašyti mūsų ištrinti visus ar dalį jūsų duomenų, visų pirma jei duomenys nebereikalingi tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti, įvykdyti arba jei atšaukiate savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo. 

Jūs galite bet kuriuo metu prieštarauti jūsų duomenų tvarkymui mūsų teisėtų interesų tikslais. Tačiau atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad, nepriklausomai nuo jūsų prašymo, mums gali tekti toliau tvarkyti jūsų duomenis, jei yra teisėtų ar įtikinamų priežasčių, pateisinančių jų tvarkymą, arba siekiant nustatyti, pasinaudoti ar ginti juridines teises. 

Teisė į apribojimą Teisė į perkeliamumą

Galite prašyti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi ribotai (netvarkant, tik saugant) šiais atvejais: i) laikotarpiui, kurio reikia norint patikrinti jūsų duomenų tikslumą po to, kai suabejojote savo duomenų tikslumu; ii) jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir prašote ne ištrinti duomenis, o apriboti jų naudojimą; iii) jei mums nebereikia tvarkyti jūsų duomenų, tačiau jums vis dar reikia šių duomenų, siekiant  įrašyti, įgyvendinti ar ginti savo teises; iv) jei jūs nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu ir norite apriboti jų naudojimą kol atliekami patikrinimai, siekiant nustatyti, ar mūsų nurodomos teisėtos priežastys pateisina mūsų nuolatinį duomenų tvarkymą. 

Jūs galite prašyti, kad jūsų duomenys būtų perduodami trečiajai šaliai, kai davėte sutikimą rinkti savo duomenis arba kai jūsų duomenys buvo surinkti vykdant sutartį. 

Teisė atšaukti sutikimą Teisė valdyti savo duomenis po jūsų mirties

Kai tvarkymui reikalingas jūsų sutikimas (), jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. 

Jūs turite teisę atsiųsti mums savo nurodymus apie tai, ką daryti su jūsų duomenimis po jūsų mirties. 

 

Kaip naudotis savo teisėmis? 

Asmens duomenų pakeitimai

Savo teises keisti ar papildyti savo asmens duomenis galite paspaudę nuorodą apie duomenų valdymą savo kliento puslapyje, eidami tiesiai į puslapį „Susisiekite su mumis“ arba susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi Svetainėje nurodytu telefono numeriu.

 

Prašymų ar skundų pateikimas

Prašome nedelsiant pranešti mums, jei įtariate, kad buvo pažeistos jūsų duomenų apsaugos teisės ir ši Privatumo politika, arba jei kyla pavojus, kad jūsų duomenys buvo nutekinti neįgaliotosioms šalims.

Maloniai prašome prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo siųsti elektroniniu būdu mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui adresu privacy@mail.tefal.lt. Siekiant užtikrinti jūsų duomenų tvarkymo apsaugą, prašymas turėtų būti pasirašytas elektroniniu būdu.

Mes turime teisę atsakyti į jūsų prašymus per 30 dienų. Mes pasiliekame teisę atmesti jūsų prašymą, jei jūsų tapatybė negali būti patikrinta arba asmens duomenų perdavimas nėra saugus, arba jei jūsų prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis. Mes turime teisę atsisakyti patenkinti jūsų prašymą apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba ištrinti jūsų asmens duomenis, jei prievolė tvarkyti tokius asmens duomenis atsiranda dėl galiojančios sutarties, teisės aktų reikalavimų arba yra būtina siekiant parengti, pateikti ar apsaugoti teisinius reikalavimus.

Jūs visuomet turite teisę konsultuotis arba pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai arba pateikti ieškinį teismui, kad apsaugotumėte savo asmens duomenis.  

 

Jūsų rinkodaros nuostatos  

Vadovaujantis jūsų pasirinkimais, paštu, elektroniniu paštu, SMS ir „push“ pranešimais bei iš mūsų partnerių galite gauti reklaminius ir komercinius pasiūlymus apie Svetainėje siūlomus produktus ir paslaugas, kurie, remiantis jūsų profiliu, tikėtina, jus sudomins. 

Jūs galite pasirinkti negauti tokių rinkodaros pranešimų bet kuriuo metu, per pranešime esančią nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“ arba per savo išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio parametrus, skirtus „push“ pranešimams, arba prisijungdami prie savo kliento puslapio.  

 

Privatumo politikos Nuostatos ir sąlygos bei pakeitimai

Pradėję naudotis mūsų Svetaine arba užpildę lojalių klientų paraišką patvirtinate, kad perskaitėte šiuos principus, terminus ir sąlygas ir sutinkate su jais. Mes pasiliekame teisę retkarčiais atlikti Privatumo politikos pakeitimus, o galiojanti Privatumo politika visada yra pasiekiama mūsų Svetainėje www.tefal.lt.

Jei turite kokių nors klausimų ar abejonių dėl mūsų Privatumo politikos, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi arba atsiųskite el. laišką mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui adresu privacy@mail.tefal.lt.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą, asmens duomenų tvarkymą, slapukus ir dar daugiau rasite Duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje.

 

7. SLAPUKŲ POLITIKA

 

Slapukų valdymas  

Naudojantis Svetaine, jūsų įrenginyje, ypač kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar išmaniajame telefone, gali būti įdiegti slapukai.  

Mūsų slapukų naudojimui taikomas jūsų aiškus, išankstinis, konkretus sutikimas, pateiktas prieš juos įdiegiant į jūsų įrenginį. Mes gauname jūsų sutikimą per reklaminę juostą, kurioje pateikiama aiški, tiksli informacija apie slapukų naudojimo tikslus bei informacija apie tai, kaip prieštarauti slapukų naudojimui.  

Naudodamiesi Svetaine, jūs sutinkate naudoti slapukus vadovaujantis šiomis Naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate naudoti slapukų, galite juos išjungti vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Kaip išjungti neprivalomus slapukus“

 

Kas yra slapukas? 

Slapukai yra tekstiniai failai, galintys identifikuoti jus kaip klientą ir išsaugoti jūsų asmenines nuostatas (pvz., kalbos pasirinkimus) ir techninę informaciją (įskaitant paspaudimų srauto duomenis). 

Mes taip pat galime naudoti žiniatinklio žymes, taip pat žinomas kaip „pikselių žymės“ (angl. Pixel tags) arba „Skaidrus GIF“ (angl. Clear GIF) arba panašią technologiją, naudojamą patikrinti, kaip jūs naudojate mūsų Svetainę, ir pamatyti, kuriuose mūsų Svetainės puslapiuose lankotės.

 

Kam naudojami slapukai?

Mes galime naudoti slapukus, kad atpažintume jūsų įrenginius ar naršykles, išsaugotume nuostatas, pateiktume tam tikras funkcijas ir rinktume informaciją apie jūsų sąveiką su mūsų turinio ir komunikacijos priemonėmis. Pavyzdžiui, kai mes bendraujame su jumis per HTML el. pašto šablonus, interneto švyturiai informuoja mus apie jūsų veiklą, įskaitant tai, kada gaunate ir peržiūrite mūsų pranešimą, paspaudžiate nuorodą arba sąveikaujate su mūsų turiniu; ši informacija gali būti derinama su kitais anksčiau surinktais duomenimis.

 

Kokius slapukus naudojame? 

Svetainėje naudojame įvairių tipų slapukus:  

 

Būtini slapukai

„Būtini“ slapukai leidžia jums pasiekti pagrindines Svetainės funkcijas. Galite juos ištrinti naudodami naršyklės parametrus, tačiau be šių slapukų negalėsite tinkamai naudotis Svetaine. 

Neprivalomi slapukai

„Asmeniniai“ slapukai nėra būtini, tačiau jie leidžia lengviau naudotis Svetaine ir sukuria vartotojui draugišką patirtį.  

„Auditorijos stebėjimo“ slapukai leidžia mums analizuoti srautą, tendencijas, naudojimo būdus ir nustatyti bet kokius Svetainės sutrikimus. Tai padeda mums pagerinti jūsų patirtį, taip pat Svetainės dizainą ir turinį, kad šie atitiktų jūsų poreikius. 

„Reklaminiai“ slapukai naudojami siekiant parodyti jums tinkamą ir su jūsų interesais susijusią reklamą, rodomą mūsų Svetainėje arba naršant internete. Jei atsisakysite reklaminių slapukų, mūsų Svetainėje arba internete ir toliau bus rodoma tik netikslinė reklama. 

„Socialinės žiniasklaidos“ slapukai leidžia bendrinti Svetainės turinį su draugais per bendrinimo mygtukus, visų pirma „Facebook“ ir „Twitter“ tinkluose. Todėl socialinės žiniasklaidos leidėjai saugo slapukus jūsų įrenginyje, kad rinktų ir gautų informaciją apie jūsų naudojimąsi šiomis bendrinimo paslaugomis. 

 

Kaip išjungti neprivalomus slapukus? 

Pirmą kartą apsilankius Svetainėje, reklaminė juosta informuoja jus apie šių slapukų buvimą ir pakviečia pasirinkti savo nuostatas. Slapukai yra įdiegiami tik tuomet, jei sutinkate toliau naudotis Svetaine. 

Taip pat galite valdyti kiekvieno iš šių slapukų įdiegimą bet kuriuo metu, pakeisdami savo interneto naršyklės privatumo nustatymus ir spustelėdami kiekviename Svetainės puslapyje esančią reklaminę juostą. Atkreipkite dėmesį, kad slapukų išjungimas gali turėti įtakos mūsų Svetainės funkcijoms.

 

Slapukų politikos Nuostatos ir sąlygos bei pakeitimai

Mes rimtai vertiname jūsų privatumą. Maloniai prašome taip pat perskaityti mūsų Privatumo politiką, kurioje pateikiama daugiau informacijos apie jūsų, kaip duomenų subjekto, teises ir tai, kaip mes tvarkome asmens duomenis. Mes pasiliekame teisę retkarčiais atlikti Slapukų politikos pakeitimus, o galiojanti Slapukų politika visada yra pasiekiama mūsų Svetainėje (www.tefal.lt).

Jei turite kokių nors klausimų ar abejonių dėl mūsų Slapukų politikos, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi arba atsiųskite el. laišką mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui adresu privacy@mail.tefal.lt.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą, asmens duomenų tvarkymą, slapukus ir dar daugiau rasite Duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje.

 

8. REGLAMENTUOJANTI TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Šias Bendrąsias naudojimo sąlygas reglamentuoja Estijos materialinė teisė.

Visi ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kylantys iš šių Bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų arba susiję su jomis, priklauso Estijos Harju apygardos teismo (Harju Maakohus), kaip pirmosios instancijos teismo, jurisdikcijai.

 

9. Trečiųjų šalių, naudojančių slapukus mūsų svetainėje, sąrašas

 

Tapatybė Nuoroda į Privatumo politiką

Benhauer Sp. z o.o.

https://www.salesmanago.com/marketing-automation/terms.htm

https://www.salesmanago.com/marketing-automation/terms.htm#cookies

https://support.salesmanago.com/contact-monitoring-principles-of-operation-and-scope-of-collected-data/

Google Ads

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Facebook

https://lt-lt.facebook.com/policy.php?ref=pf

Hot Jar

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

Zendesk

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

Norėdami prenumeruoti mūsų naujienlaiškį - spauskite čia!

Tai vienintelis būdas sužinoti apie reklamines kampanijas.

Sulenkti Išplėsti

Nustatykite ir išbandykite

Atsisiųskite HomeARound programėlę ir išbandykite produktą.

Tefal HomeARound logo

Tefal HomeARound